Duurzaam en gezond voedsel van dichtbij. Organiseer het zelf!
Voedselwerkplaats

De Voedselwerkplaats

De Voedselwerkplaats

De Voedselwerkplaats ondersteunt initiatiefnemers uit dorpen en wijken die samen willen werken aan het verduurzamen van de voedselketen. Een gezamenlijke productietuin met groenten en fruit. Een online buurtmarkt waar je lokale producten kan bestellen en afhalen in je eigen dorpshuis of wijkgebouw. Leuke activiteiten zoals een kookclub of een zomers openluchtdiner. In de ‘werkplaats’ van de Voedselwerkplaats vind je gereedschappen om zelf aan de slag te gaan in jouw dorp of wijk. De Voedselwerkplaats organiseert ook cursussen en themabijeenkomsten over het starten en runnen van een Dorpstuin of een Buurtmarkt. En de Voedselwerkplaats kan als coach met je mee oplopen bij de start of verdere uitbouw van jouw initiatief. 

Het team

Het team van professionele ervaringsdeskundigen van de Voedselwerkplaats bestaat uit Bregje Hamelynck, Elias den Otter, Dorine van den Beukel en Freya Zandstra. Neem contact op via info@devoedselwerkplaats.nl of via onderstaande mail. 

Voorlopige resultaten

Bij De Voedselwerkplaats hebben de afgelopen jaren meer dan honderdenthousiaste initiatiefnemers deelgenomen aan de cursus ‘Moestuinieren op grotere schaal’. Dat heeft geleid tot allerlei voedselgemeenschappen, van meer sociaal gerichte tot meer productiegerichte tuinen. Enkele van de dorpstuinen die door de Voedselwerkplaats zijn ondersteund, zijn de Dorpstuin in Makkum (een permacultuur demonstratietuin met schooltuintjes en een boomgaard met geboortebomen) en Dorpstuin Heeg (een gemeenschapstuin bij een verzorgingshuis en een vrijwilligersproductietuin van 750m2 op een volkstuincomplex). 

Andere deelnemers kozen de vorm van een CSA productietuin (community supported agriculture) waarbij een tuinder in nauwe samenwerking met een vaste klantengroep groenten en fruit produceert. Voorbeelden van dit CSA concept zijn Yn’e Sinne Farm in Jirnsum, Griene Poarte in Warms en Permacultuur-tuinderij Ús Hôf in Sibrandabuorren. Deze lokale initiatieven bedienen intussen tientallen klanten, van particulieren tot grote instellingen en restaurants, waardoor een aanmerkelijke groep Friezen intussen meer lokale groenten eet.  

In het project ‘Dorpswinkel 2.0’, gefinancierd door een bijdrage van Leader en Stichting Doen, heeft De Voedselwerkplaats in samenwerking met Stichting Doarpswurk en het Vlaamse Voedselteams een online platform Local Food Works gebouwd waarmee we nu een geweldig ‘gereedschap’ in handen hebben om lokale Buurtmarkten te starten. Het platform maakt het mogelijk om met een groepje burgers samen in te kopen bij lokale boeren en producenten, aangevuld met producten van de Bio-groothandel. Daarmee heb je het volledige aanbod van een Bio-supermarkt in je eigen dorp of wijk.

Partners

De Voedselwerkplaats is onderdeel van Netwerk Duurzame Dorpen. Netwerk Duurzame Dorpen kent ook andere werkplaatsen ter ondersteuning van lokale duurzame initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie, zorg, afval, mobiliteit. In de werkplaatsen bieden professionele ervaringsdeskundigen hulp aan initiatiefnemers. 

De Voedselwerkplaats werkt samen met het CSA Netwerk Nederland bij het in Nederland opstarten van CSA tuinen en Buurtmarkten. In Friesland ontvangt De Voedselwerkplaats ondersteuning van de Provincie Fryslân en Friese gemeentes voor de ondersteuning van Friese dorpen en wijken. Ze werkt daarbij nauw samen met Stichting Doarpswurk en stemt haar activiteiten af met andere Friese voedselinitiatieven in De Friese Voedselbeweging

De ontwikkeling van het programma voor Buurtmarkten en het platform Local Food Works is tot stand gekomen met ondersteuning van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, het LEADER programma, de Provincie Friesland, Streekwurk en Stichting DOEN.